Kullanıcı Sözleşmesi

Kullanıcı Sözleşmesinı burada inceleyebilirsiniz.

Bu sitede sunulan hizmetlerden yararlanmayı talep eden kişiler, işbu Kullanıcı Sözleşmesinde yer alan hüküm ve şartların tamamını aynen kabul eder. sigortamteklif.com internet sitesini kullanan kişiler, bu site üzerinden adına veya bir başkası adına poliçe düzenlenmeden sadece sigorta şirketlerinden teklif alan kişiler veya sigortamteklif.com tarafından sunulan hizmetlerden yararlanmayı talep eden kişiler (Hepsi “Kullanıcı” olarak anılacaktır), işbu Kullanıcı Sözleşmesinde yer alan hüküm ve şartlara ve bu sitedeki diğer talimatlara bağlı kalmayı taahhüt eder. Kullanıcıların burada yer alan şartları kabul etmemesi durumunda, bu internet sayfasını açmamaları, kullanmamaları ve kullanmaya başlamış olmaları halinde kullanımlarını derhal durdurmaları gerekmektedir.

Sigortam Teklif Sigorta Aracılık Hizm.Ltd.Şti. işbu “Kullanıcı Sözleşmesi” ve bu sitedeki diğer talimatlarda dilediği zaman dilediği değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar. Söz konusu değişiklikler işbu sitede yayınlandıkları tarihlerden itibaren geçerli ve bağlayıcı olacaktır. Değişiklikleri takip etmek kullanıcının sorumluluğundadır. sigortamteklif.com’ un değişiklikleri kullanıcılara ayrıca bildirme yükümlülüğü yoktur. Kullanıcılar, sigortamteklif.com’um hizmetlerinden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri peşinen kabul etmiş sayılır.

1. Taraflar

1.1. Sigortam Teklif Sigorta Aracılık Hizm.Ltd.Şti. (“ Sigortam Teklif ” olarak anılacaktır.) Hazine Müsteşarlığı tarafından tesis edilen yetkileri kapsamında sigorta yaptırmak isteyenleri temsil eden, bu sözleşmelerin yaptırılacağı şirketlerin seçiminde tamamen tarafsız ve bağımsız davranarak teminat almak isteyen kişilerin hak ve menfaatlerini gözeten, sigorta sözleşmesi yapmak isteyenlerle sigorta şirketlerini bir araya getiren ve sigorta sözleşmelerinde aracılık eden sigorta aracılık kuruluşudur. Kullanıcı işbu Sözleşme ve kabulü ile Sigortam Teklif’ i sigorta şirketlerinden adına teklif alınması; poliçelendirme işlemlerinin başlatılması ve poliçelerin sigortacılar tarafından düzenlenmesinin ardından teslimi konusunda yetkilendirmektedir. Poliçe prim tahsilâtları sigorta şirketlerinin sanal posları aracılığıyla yapılmaktadır ve Sigortam Teklif’ in bu hususta bir sorumluluğu yoktur. Sigortam Teklif, sigorta sözleşmesinin akdinden önceki hazırlık çalışmalarını yaparak; gerektiğinde bu anlaşmaların uygulanmasında yardımcı olacaktır. İşbu Sözleşme sigortalılar ile sigorta şirketlerine atfedilen yükümlülüklerin Sigortam Teklif 'e atfedilmesi şeklinde yorumlanamaz.

1.2 Hizmetten Yararlanabilecekler (Kullanıcı/Üye olarak anılacaktır.) Medeni hakları kullanmaya ehil tüm gerçek ve tüzel kişiler Sigortam Teklif’ in sunduğu hizmetlerden yararlanabilir. 18 yaşını doldurmamış veya reşit olmayanlar, kısıtlılar ve temyiz kudretine sahip olmayanlar ancak veli veya kanuni temsilcileri vasıtasıyla işlem yapabilirler. Üyelerin, sigorta teklifi oluşturmak ve poliçe yaptırmak için gerçek ad veya unvan, adres, telefon numarası, e-mail adresi bilgilerini sisteme girmeleri gerekmektedir. Kullanıcı/Üye kendisi tarafından ifşa edilen tüm bilgilerin ( kişisel veriler dahil) pazarlama amacıyla kullanımı ve işlenmesi ile sigorta brokerliği, risk danışmanlığı, risk finansmanı, risk transferi, personele sağlanan fayda çalışmaları veya Sigortam Teklif tarafından Üye’ ye sağlanacak olan ve esasen normal iş akışına dahil olan sigortacılık ile ilgili diğer hizmetler nedeni ile sigorta plasman çalışmaları ve/veya Üye’ nin riskinin değerlendirilmesi ve hasar taleplerinin takibi için, önceden ve bu hizmetlerin görülmesi ve pazarlanması amacı ile yurtiçinde veya yurtdışında kurulu sigorta şirketlerine, diğer finansal kuruluşlara, Sigortam Teklif Sigorta Aracılık Hizm.Ltd.Şti.’e ve onun grup şirketleri ile diğer iştiraklerine (“Grup Şirketleri”) ve Grup Şirketleri ile Sigortam Teklif ’in iş ortaklarına ve onların hizmet veya mal tedarikçilerine bildirilmesine ve Sigortam Teklif ile Grup Şirketleri’nin kendisine ticari elektronik ileti göndermesine onay vermektedir. Üyelerin kendi adına ve sigortalı olmaya haiz diğer kişiler adına işlem yapabilmeleri mümkündür.

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme Sigortam Teklif’ in sağlayacağı sigorta aracılık hizmetine ilişkin Tarafların hak ve yükümlülüklerine dair hükümleri de düzenlemektedir. İşbu Sözleşme, tüm hakları Sigortam Teklif 'e ait bulunan www.sigortamteklif.com web sitesine (“Site”) Kullanıcı/Üye tarafından giriş yapılmasıyla, Kullanıcı/Üye’ nin, ( yahut www.sigortamteklif.com web sitesindeki Facebook ile bağlan fonksiyonuyla direkt üye olarak giriş yaptığında ve bu suretle Üye Ol ve/veya teklif alma adımlarındaki “sözleşmeyi okudum ve kabul ettim.” kutucuğunu işaretlemesi ile kurulacak olup, işbu Sözleşmenin kurulması ile eşzamanlı olarak Kullanıcı/Üye sigortamteklif.com ve/veya Sigortam Teklif Sigorta Aracılık Hizm.Ltd.Şti.’ ni sigorta şirketleri nezdinde kendi adına hareket etmek üzere sigorta aracısı olarak yetkilendirmiş olacaktır.

3. Sigortam Teklif'in Sorumlulukları

Sigortam Teklif sigorta sözleşmesi yaptırmak isteyenleri temsil eder; bu sözleşmelerin yaptırılacağı şirketlerin seçiminde tamamen tarafsız ve bağımsız davranarak teminat almak isteyen kişilerin hak ve menfaatlerini gözetir; sigorta sözleşmesi yapmak isteyenlerle sigorta şirketlerini bir araya getirir ve sigorta sözleşmelerinde aracılık eder.. Sigorta poliçesinden doğan hak ve sorumluluklar söz konusu sözleşmenin (poliçenin) taraflarına ait olup, bunların ifasında Sigortam Teklif’ in hiç bir sorumluluğu yoktur. Başka bir ifade ile, Kullanıcı/Üye’ nin poliçe nedeni ile sorumlulukları da haklarına ilişkin taleplerini de (örneğin, hasar tazminatı talebi) sigorta şirketine yöneltmeleri gerekmekte olup, Sigortam Teklif’ in, poliçenin uygulanması ile ilgili herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Poliçe şartlarında, fiyatlarda yapılacak değişiklikler, hasar ödemeleri ve poliçenin uygulanmasına ilişkin her türlü konu sigorta şirketlerinin tâbii olduğu kanun ve yönetmelikler çerçevesinde ilgili sigorta şirketinin uhdesinde ve sorumluluğundadır. Sigortam Teklif, Kullanıcı/Üye tarafından Sigortam Teklif’ e iletilen veya Web Sitesi üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz. Sigortam Teklif, girilen bilgilerin güvenliği açısından Comodo SSL sertifikası ile korunmaktadır. Bu nedenle verilen bilgiler internetteki diğer kişiler tarafından görülemez. sigortamteklif.com sitesi üzerinden kullanıcılar tarafından kendisine elektronik ortamda iletilen kişisel bilgileri, 1.2. maddesi hükmü saklı olmak üzere üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Bu bilgilere ancak Kullanıcı/Üye’ nin talep ettiği hizmeti yerine getirmek amacıyla ve hizmetin gerektirdiği ölçüde 1.2. maddesinde belirtilen kurum/kişilerce ulaşılabilmektedir. Kişisel bilgiler, kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi v.b. gibi kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca Gizli Bilgiler olarak anılacaktır. Sigortam Teklif kişisel bilgileri kendi bünyesinde, müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir. Sigortam Teklif bu Sözleşme hükümleri kapsamında, kişisel bilgileri özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Sigortam Teklif’ in gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, www.sigortamteklif.com sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Sigortam Teklif’ in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. Gizli Bilgiler ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir. Sigortam Teklif kullanıcılara / üyelere ve kullanıcıların / üyelerin www.sigortamteklif.com sitesinin kullanımına dair bilgileri, teknik bir iletişim dosyasını (Kurabiye-Cookie) kullanarak elde edebilir. Ancak, Kullanıcılar dilerlerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde, tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler. Poliçe prim tahsilat sayfasında istenen kredi kartı bilgileri, siteden alışveriş yapan müşterilerin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde Sigortam Teklif sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin www.sigortamteklif.com ara yüzü üzerinden sigorta şirketi, banka ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır. Sigortam Teklif, sigorta tazminatı veya tazminata ilişkin avans ödeyemez. Poliçeler www.sigortamteklif.com adresinden Kullanıcı/Üye tarafından basılmak sureti ile teslim alınmış olur. Poliçe asılları Kullanıcı/Üye tarafından ayrıca istenmesi durumunda, Kullanıcı/Üye adresine gönderilir. Kullanıcı/Üye, poliçe türünün veya içeriğinin seçiminde sigortamteklif.com web sitesindeki telefon numarasından danışmanlık hizmeti alabilir.

4. Kullanıcının Sorumlulukları

Sigortam Teklif, Medeni hakları kullanmaya ehil tüm gerçek ve tüzel kişilerin Sigorta Aracısı olabilir ve dolayısıyla sadece bu kişiler işbu Sözleşmede belirtilen web sitesi üzerinden işlem yapabilir. 18 yaşını doldurmamış kişiler, kısıtlılar ve temyiz kudretine sahip olmayanlar ancak veli veya vasisi (kanuni temsilcileri) vasıtasıyla işlem yapabilirler. Aksi halde, yapılan tüm işlemler geçersiz olacak olup, Kullanıcı/Üye’ nin vereceği bilgilerin doğruluğunu sigortamteklif.com’ un teyit etme sorumluluğu bulunmamaktadır. Tüm sorumluluk Kullanıcı/Üye’ de olup, Kullanıcı/Üye, durumun tespiti halinde her türlü sonuca katlanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı/Üye belirttiği bilgiler kapsamında hizmet alacağını kabul ve beyan eder. Kullanıcının, sigorta poliçesi yaptırmak için gerçek kişilerin nüfus cüzdanındaki ad-soyad ile ikametgahlarını ve tüzel kişilerin ise ticaret ünvanları ile şirket merkezlerinin adreslerini, kullanmakta olduğu telefon numarasını ve geçerli, yürürlükte olan kredi kartı bilgilerini sisteme girmesi gerekmektedir. Kullanıcının başkaları yararına da sigorta talebinde bulunması da mümkündür. Kullanıcı/Üye, www.sigortamteklif.com sitesinde sorulan tüm bilgileri tam ve doğru olarak vereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı adı ve şifreyi kullanılarak yaptığı tüm işlemlerin sorumluluğu Kullanıcı/Üyeye aittir. Bu nedenle, Kullanıcı/Üye söz konusu kullanıcı adı ve şifreyi güvenli bir şekilde saklamalı, üçüncü kişilerle hiçbir şekilde paylaşmamalı, gerektiğinde kullanıcı adı ve şifrenin değiştirilmesini için sigortamteklif.com’ a başvurmayı veya gerekli işlemi site içindeki ilgili alanda kendisi yapmalıdır. Kullanıcı/Üye Site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Haksız menfaat elde etmek için doğru olmayan beyanlarda bulunmak, mevcut hasarları gizleyerek daha sonraki bir tarihte olmuş gibi göstermek, sahte isim ve kredi kartları kullanmak gibi eylemler cezai sorumluluklar doğurur. Sigortam Teklif, bu tür davranışlara engel olmak için siteye girişi yasaklamak, süregelen işlemleri iptal ve/veya durdurma, yetkili mercilere bildim ve şikayette bulunmak v.b. gibi uygun göreceği tedbirleri almaya yetkilidir. sigortamteklif.com sitesini kullanarak sunulan içeriği ve çeşitli hizmetleri kullanan Kullanıcı/Üye, yalnızca hukuka uygun, şahsi veya kurumsal amaçlarla işlem yapabilir. Kullanıcı/Üyenin sigortamteklif.com’ da yaptığı işlemlerden doğan hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Kullanıcı/Üye Sigortam Teklif ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını, yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı/Üye, sigortamteklif.com üzerinden gerçekleştireceği her türlü kampanya ve çekilişe katılması durumunda, gerekli bilgilerinin ilgili kişi ve kurumlarla paylaşılmasını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı/Üye, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca, www.sigortamteklif.com sitesi üzerinden sadece kendi adına ve hesabına işlem yapabilir. Kullanıcı/Üye’nin başkası hesabına hareket etmesi halinde, kendi bilgilerini ve kimin hesabına işlem yaptığını ve/veya işlemin gerçek faydalanıcısının www.sigortamteklif.com sitesinin teklif adımlarında bildirmesi zorunludur. Bilgi ve evrakların usulüne uygun olmamasından ve/veya doğru olarak iletilmemesinden kaynaklanan sorumluluk Kullanıcı/Üye’ ye aittir.

Kullanıcı/Üye sigorta poliçesinin tanzim edilmesinden sonra Sigortam Teklif’ e karşı cayma hakkının bulunmadığını, sigorta poliçesinin tanzim edilmesi ile Sigortam Teklif’ in sözleşmeyi tam olarak ifa ettiğini beyan ve kabul eder.

5. Sigorta Teminatının Başlaması

Sigorta teminatının kapsamı ve başlatılması Sigorta Genel Şartları (http://www.tsb.org.tr/genel-sartlar.aspx?pageID=467) ile 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

6. Fikri Mülkiyet Hakları

İşbu site yazılıma dair her türlü hakkı; sitede yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, metin, imge, ikon, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları Sigortam Teklif' e aittir ve ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu sitenin ziyaret edilmesi veya bu sitedeki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda Kullanıcı/Üye’ ye hiç bir hak vermez. Kulanıcı/Üye, anılan siteyi ziyaret etmek veya kullanmakla anılan fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Sigortam Teklif’ in, sigortamteklif.com hizmetleri, sigortamteklif.com bilgileri, sigortamteklif.com telif haklarına tâbi çalışmalar, sigortamteklif.com ticari markaları, sigortamteklif.com ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how' a yönelik tüm hakları saklıdır. Sigortam Teklif Kullanıcı/Üyenin Site ya da e-posta ile ilettiği görüş ve önerileri istediği gibi kullanma hakkına sahiptir. Kullanıcı ilettiği görüş ve önerileri için her hangi bir hak talebinde bulunmayacağınızı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Sitede yer alan bilgilerin çoğaltılması, başka bir lisana çevrilmesi, saklanması veya herhangi bir işleme tutulması da dahil herhangi bir şekilde kullanılması yasaktır. Sitede yer alan bilgiler Sigortam Teklif’ in yazılı izni olmadan hiçbir şekilde yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Sitenin bütünü veya bir kısmı diğer bir web sitesinde Sigortam Teklif’ in yetkilendirme ve izni olmaksızın kullanılamaz. Sigortam Teklif’ in yazılı izni olmadıkça Siteye link verilemez.

7. Gizlilik

Sigortam Teklif, işbu sözleşmenin 3. Maddesine ve Gizlilik Politikasına uygun düşecek durumlar veya Kullanıcı/Üye tarafından alınacak farklı yönde talimatlar haricinde, elde ettiği bilgileri gizli tutacak ve açıklamayacaktır.

Hizmet verme süreci kapsamında, Sigortam Teklif Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd.Şit. kapsamında bilgiler paylaşılabilir; araştırma yapma, istatistik çıkarma ve suçu önleme gibi amaçlar doğrultusunda kullanılabilir. Yine bu amaçlar doğrultusunda ve sistem yönetimi kapsamında, bilgiler Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Ekonomik Alanı dışı da dahil olmak üzere herhangi bir ülkeye aktarılabilir.

Kullanıcı/Üye tarafından verilen kişisel veriler (isim, adres veya yaşayan bireylerle alakalı herhangi diğer bilgiler) verinin ilgili olduğu kişilerin, verinin alınma neden veya nedenleri kapsamındaki şirketler gibi üçüncü kişilerle paylaşılabileceği konusunda bilgi sahibi olduğu düşüncesiyle, bu veriler genel sigorta Aracılık/brokerliği hizmetlerinin ve diğer hizmetlerin Kullanıcı/Üye’ ye sunulması için kullanılabilir.

8. Sözleşme Değişiklikleri

Sigortam Teklif, işbu Sözleşmeyi ve bu sitedeki diğer talimatlarda dilediği zaman dilediği değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar. Söz konusu değişiklikler işbu sitede yayınlandıkları tarihlerden itibaren geçerli ve bağlayıcı olacaktır. Değişiklikleri takip etmek kullanıcının sorumluluğundadır. Sigortam Teklif’ in değişiklikleri Kullanıcı/Üye ye ayrıca bildirme yükümlülüğü yoktur. Kullanıcı/Üye, sigortamteklif.com hizmetlerinden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

9. Bağlantılar

Site, içeriği Sigortam Teklif tarafından kontrol edilmeyen başka web sitelerine taşıyan bağlantılar içerebilir. Bağlantı verilmiş olan bu web siteleri, bu sözleşmede belirtilen gizlilik hükümlerinden farklı koşullar içerebilir. Bu web sitelerinin toplayabileceği kişisel bilgilerin derlenmesi, kullanımı veya ifşa edilmesinden Sigortam Teklif sorumlu değildir. Site kullanımı esnasında oluşabilecek herhangi bir hata, kesinti, bilgi naklinde gecikme, bilgisayar virüsü, hat ve elektrik arızası sonucunda ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zarar, ziyan ve masraflardan Sigortam Teklif sorumlu değildir. Benzer biçimde başka sitelerden Sigortam Teklif’ in izni olsun ya da olmasın Siteye link verildiğinde de, bu tür linklerin kontrol edilememesinden kaynaklanan yapı nedeniyle Sigortam Teklif’ in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

10. Mücbir Sebepler

Hukuken 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde, Sigortam Teklif, işbu Sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Sigortam Teklif için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Sigortam Teklif'den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, siber saldırı, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde, önceden öngörülemeyen ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

11. Sair Hususlar

Sigortam Teklif, talep edilen bir hizmeti yasal zorunluluk olmamak kaydı ile vermeyi kabul edip etmemekte tamamen serbesttir. Kullanıcı/Üye talep ettiği sigorta ürününe dair mevcut sigorta pazar koşullarında Sigortam Teklif tarafından erişim imkanı bulunan ve talep edilen ürüne arz sağlayan kanallar vasıtasıyla ve Site aracılığıyla hizmet aldığını kabul etmektedir. www.sigortamteklif.com sitesinde verilen “link” lenen diğer kişi ve kuruluşlarla Sigortam Teklif’ in bir hukuki ilişkisi veya ortaklığı veya iştiraki bulunmamakta olup, Sigortam Teklif bu kişi ve kuruluşların edimlerini, güvenilirliklerini taahhüt etmez; onlar adına hareket ettiği onları temsil ettiği, onların iş ortağı olduğu veya onlara herhangi bir konuda yetki verdiği ya da bunlar nam ve hesabına hareket ettiği anlamına gelmez. Bu nedenle, Sigortam Teklif anılan kişi/kişiler/kurumların eylem ve işlemlerinden sorumlu değildir. Sigortam Teklif tarafından doğrudan doğruya verilmeyen hiç bir taahhüt Sigortam Teklif için bağlayıcı değildir. Sigortam Teklif Site’ deki bilgilerden, sigorta şirketleri veya üçüncü kişiler tarafından sigortamteklif.com’ a yansıtılmayan bilgilerden/bilgi değişikliklerinden; sitenin kullanılması nedeni ile Kullanıcı/Üye’ nin bilgisayarına giren virüs vb. sair internet tehlikelerinden dolayı sorumlu değildir. Bu internet sitesinin kullanımı sırasında herhangi bir arıza, hata, eksiklik, kesinti, nakilde gecikme, bilgisayar virüsü, hat veya sistem arızası ya da mücbir sebepler sonucu doğrudan veya dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar da dahil, bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir zarardan Sigortam Teklif ve/veya iştirakleri ve ana ortaklıları, çalışanları bu tür bir zarar olasılığından haberdar edilmiş olsalar dahi sorumlu olamazlar. Bu bilgiler doğrultusunda Sigortam Teklif bu sitenin içeriğinde yer alan bilgilerden ve görsel malzemeden kaynaklanabilecek hatalardan, maddi veya manevi zararlardan hiç bir şekilde sorumlu değildir. Sigortam Teklif, dilediği zaman sitenin herhangi bir bölümünü iptal edebilir, değiştirebilir ya da haber vermeksizin sitedeki bazı özelliklere ve bilgilere veya sitenin bazı bölümlerine erişimi sınırlandırabilir. Sigortam Teklif, Site’ nin virüs koruması önlemlerini almış olmakla birlikte bu konuda bir garanti vermemektedir. Kullanıcı/Üyenin virüslerden korunma konusunda gerekli önlemleri alması gerekmektedir.

12. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilin de doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, Samsun Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

13. Ticari Elektronik İleti

Kullanıcı/Üye, “Ticari Elektronik İleti Almayı Kabul Ediyorum” kutucuğunu seçmek/işaretlemek ile Sigortam Teklif Sigorta Aracılık Hizm.Ltd.Şti. ve onun iştiraklerinin kendisine pazarlama ve ticari amaçlı olarak ticari elektronik ileti gönderilmesine 23.10.2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunu’nun 6. Maddesine uygun olarak onay vermektedir. Kullanıcı/Üye, bu onaya ilişkin ayarı her zaman “Size Özel” bölümünü kullanmak sureti ile değiştirebilir veya ticari elektronik ileti almayı reddedebilir. Kullanıcı/Üye’nin ticari elektronik ileti almayı reddetmesi halinde sigortamteklif.com, buna ilişkin ret bildirimini aldığı tarihten itibaren 3 iş günü içerisinde gerekli işlemi yerine getirir.