Gerekli Bilgiler

Hasar anında gerekli bilgileri ve ekrakları burada inceleyebilirsiniz.

Kasko Gerekli Hasar Belgeleri

Çarpma Çarpışma Hasarlarında İstenecek Evraklar

 • Kaza tespit tutanağı
 • Hasarlı kısımları gösteren fotoğraflar
 • Sigortalının ehliyet/ruhsat fotokopisi
 • Beyan ( kaza tespit tutanağı yok ise )
 • Aracın anlaşmalı olmayan serviste tamir görmesi durumunda; Fatura ödemenin yapılacağı banka, şube ve IBAN no bilgileri
 • Küçük hasarlarda hasarsızlık indiriminizi kaybetmemek için mutlaka mini hasar onarım hizmetlerinden faydalanın.
 • Arabanızda mutlaka en az 2 nüsha kaza tespit tutanağı bulundurun.
 • Sigorta Şirketi tarafından verilecek olan hasar dosya numarasının mutlaka not edilmesi gerekir. Hasarla ilgili tüm işlemler bu numara üzerinden yapılacaktır.

Cam Kırılması Hasarlarında İstenecek Evraklar

 • Hasarınızın nasıl olduğunu anlatan detaylı bir beyan /zabit
 • Ruhsat fotokopisi
 • Hasarınız seyir halinde olmuş ise ehliyet fotokopisi
 • Hasarlı aracın fotoğrafları
 • Aracın anlaşmalı olmayan serviste tamir görmesi durumunda; Fatura ödemenin yapılacağı banka, şube ve IBAN no bilgileri

Park Hali Hasarlarında İstenecek Evraklar

 • Karakoldan tutturulmuş polis zabtı
 • Hasarınızın nasıl olduğunu anlatan detaylı bir beyan ( zabıt yok ise )
 • Ruhsat fotokopisi
 • Hasarlı aracın fotoğrafları
 • Aracın anlaşmalı olmayan serviste tamir görmesi durumunda; Fatura ödemenin yapılacağı banka, şube ve IBAN no bilgileri

Hırsızlık Hasarlarında İstenecek Evraklar

 • Karakoldan tutturulmuş polis zabtı
 • Temiz kağıdı (vergi makbuzlar,vergi dairesinden borcu yoktur yazısı)
 • Aracın trafikten kaydının silindiğine dair belge
 • Asayiş şube müdürlüğünden bulunamadı yazısı
 • Aracın asil ve yedek anahtarları
 • Ruhsat asli
 • Ödemenin yapılacağı banka, şube ve IBAN no bilgileri

Trafik Sigorta Gerekli Hasar Belgeleri

Maddi Zararlar İçin İstenecek Evraklar
 • Kaza tespit tutanağı
 • Sigortalının ehliyet/ruhsat fotokopisi
 • Zarar gören aracın ruhsat fotokopisi
 • Hasar fotoğrafları
 • Zarar gören aracı kullanan kişinin ehliyeti
 • Mağdur ruhsat sahibine ait banka, şube ve IBAN no bilgileri
Bedeni Zararlar / Tedavi Masrafları İçin İstenecek Evraklar
 • Kusur durumunu gösterir trafik kazası tespit tutanağı
 • Kati hastane raporu
 • Tedavi masraflarını gösterir fatura ve belgeler
 • Hasarlı aracın fotoğrafları
 • Mağdur kişiye ait banka, şube ve IBAN no bilgileri
Bedeni Zararlar Vefat Tazminatı İçin İstenecek Evraklar
 • Kusur durumunu gösterir trafik kazası tespit tutanağı
 • Savcılık onaylı ölü muayene tutanağı
 • Veraset ilamı
 • Vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • Kişinin son kazanç belgesi
 • Mağdur kişiye ait banka, şube ve IBAN no bilgileri

Seyahat Sağlık Sigortası

Tazminat başvurusunda istenecek evraklar
 • Detaylı dilekçe
 • Pasaport kimlik ve Türkiye giriş çıkış damgalarının bulunduğu sayfalar
 • Detaylı tıbbi rapor
 • Detaylı fatura
 • Kişinin son kazanç belgesi
 • Ödeme belgesi

DASK Sigorta Gerekli Hasar Belgeleri

 • Hasar Bildirimi (TC kimlik veya poliçe numarası ile)
 • Güncel Tapu Bilgisi
 • Hasar Yeri Açık Adresi (Eksper gönderimi ve değerlendirmesinin kolaylığı için)
 • Sigortalı Telefonu (Sabit ve/veya cep)

Ayrıca, sigortalı bina üzerinde Zorunlu Deprem Sigortası poliçesinin yanı sıra deprem teminatı içeren başka bir sigorta poliçesi de bulunuyorsa, bu konuda DASK'a bilgi verilmelidir.

Poliçe sahibi, evi depremde hasar gördüğünde ilk olarak ALO DASK 125 Çağrı Merkezi’ne başvurmalıdır. Yetkiliye, poliçe ve/veya TC kimlik numarası, depremden hasar gören konutun açık adresi ve telefon numarasının verilmesi hasar takip dosyasının açılması için yeterlidir.

Sigortalının hasar başvurusunun ardından DASK Hasar Tespit Görevlisi sigortalı konutu ziyaret ederek hasar tespitinde bulunur.


Konut Sigortası Gerekli Hasar Belgeler

Hırsızlık Hasarlarında İstenecek Evraklar
 • Hasar fotoğrafı
 • Olay yeri inceleme tutanağı-ifade tutanağı
 • Tapu veya kira kontratı
 • Sigortalının beyanı
 • Hasarın giderilmesine yönelik harcamalarla ilgili her türlü belge
 • Ödemenin yapılacağı banka, şube ve IBAN no bilgileri
 • Alış faturaları
 • Bulunamadı belgesi
 • Mallar bulunda ise teslim tesellüm belgesi
 • İpotekli veya rehinli poliçelerde muvaffakatname
Cam Kırılması Hasarlarında İstenecek Evraklar
 • Sigortalının beyanı
 • Hasar fotoğrafı
 • Hasarın giderilmesine yönelik harcamalarla ilgili her türlü belge
 • Tapu veya kira kontratı
 • Ödemenin yapılacağı banka, şube ve IBAN no bilgileri
 • Ödemenin yapılacağı banka, şube ve IBAN no bilgileri
Yağış Hasarlarında İstenecek Evraklar
 • Beyan
 • Hasar fotoğrafı
 • Hasarın giderilmesine yönelik harcamalarla ilgili her türlü belge
 • Ödemenin yapılacağı banka, şube ve IBAN no bilgileri
 • İhtiyaç olması halinde meteroloji raporu
 • İpotekli veya rehinli poliçelerde muvaffakatname
Dahili Su Hasarlarında İstenecek Evraklar
 • Beyan
 • Hasar fotoğrafı
 • Tapu veya kira kontratı
 • Ödemenin yapılacağı banka, şube ve IBAN no bilgileri
 • Hasarın giderilmesine yönelik harcamalarla ilgili her türlü belge
 • İpotekli veya rehinli poliçelerde muvaffakatname
Yangın Hasarlarında İstenecek Evraklar
 • İtfaiye raporu
 • Hasar fotoğrafı
 • Savcılıktan takipsizlik kararı veya iddianamesi
 • Ödemenin yapılacağı banka, şube ve IBAN no bilgileri
 • Tapu veya kira kontratı
 • İpotekli veya rehinli poliçelerde muvaffakatname
 • Sigortalının beyanı
 • Hasarın giderilmesine yönelik harcamalarla ilgili her türlü belge