Kasko Sigortası

Kasko Sigortası hakkında bilmeniz gerekenler ve en uygun fiyat teklifleri SigortamTeklif’de!

Hemen arayın

Telefonda tekliflerinizi hemen hazırlayalım!


0850 550 25 50

Kasko sigortası, aracınızın çalınması çalışanmaya teşebbüs edilmesi veya kaza sonucu olası zararları güvence altına alan bir sigorta türüdür.

Kasko sigortacı teminatı, sigorta primin tamamının veya primin taksitle ödenmesinin kararlaştırıldığı durumlarda peşinatın poliçe yapılır yapılmaz ve en geç poliçenin teslimi karşılığında ödenmesi gerekmektedir.

Sigorta Teminatları

Ferdi kaza teminatı
İhtiyarı mali mesuliyet teminatı
Hukuksal yardım teminatı
Terör teminatı
Enflasyon teminatı

Sıkça Sorulan Sorular

Kasko Poliçesi Nedir?
Kasko Poliçesi; aracı, gerek hareket gerek durma halinde iken sigortalının veya aracı kullananın iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar, üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler, aracın yanması, aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi karşı teminat altına alır. Poliçede belirtilmeleri koşuluyla, aracın standardının dışında yer alan her türlü aksesuar ve ses, iletişim, görüntü cihazları da sigorta kapsamı içindedir.
Kasko Poliçesi Nasıl Yapılır?
Kasko Poliçesi, sigorta ettiren/sigortalı, poliçenin ihtiyaçlarını tam olarak karşılayacak şekilde teminatları içermesi için sigorta şirketine tam ve doğru bildirimde bulunmalıdır. Kasko Poliçesi tarafından sağlanan teminatların kapsamı konusunda tereddüte yer vermeyecek şekilde bilgi edinilmelidir. Sigortalı aleyhine olmamak ve genel şartların hükümlerini daraltmamak kaydıyla özel şartlar yer alabilir. Özel şartlar, her riske ve poliçeye özel olarak kaleme alınabileceği için sigortalının, poliçesinde yer alan özel şart hükümleri hakkında bilgi sahibi olması önemlidir.
Kasko Poliçesi Nasıl Olmalı?
Kasko Poliçesi, sigorta ettiren/sigortalı ile sigorta şirketi arasında yapılan bir sözleşme olup, her iki tarafı da bağlayan hükümler içermektedir. Bu nedenle, tarafların hak ve yükümlülüklerinin öğrenilmesi için poliçe ve eklerinin mutlaka incelenmesi gerekmektedir. Sigorta genel şartları, söz konusu sigorta ile temin edilen haller ve sigorta teminatı dışında kalan haller ile sigorta şirketine ve sigorta ettirene düşen görevler gibi temel konulara ilişkin düzenlemeleri açıklayan mevzuat olup, sigorta şirketleri tarafından poliçe ekinde sigorta ettirene verilmektedir. Söz konusu genel şartların, satın alınan Kasko Poliçesi hakkında ayrıntılı bilgi edinilmesi, Kasko Poliçesi yaptırılmadan önce ya da sigorta yaptırıldığı zaman ileride karşılaşılabilecek sorunların en aza indirilmesi amacıyla sigorta ettiren tarafından çok iyi okunması gerekmektedir. Sigorta poliçesinde yer alan özel şartları mutlaka inceleyiniz. Poliçenizde muafiyet ve/veya müşterek sigorta uygulamasına dikkat ediniz. Bazı sigorta poliçeleri müşterek sigorta (sigorta bedelinin poliçede belirtilen belli bir yüzdesinin sigortalı üzerinde kalması ve meydana gelecek hasarlarda sigortalının bu oranla hasara iştirak etmesi kaydıyla sigortalıyla müşterek olarak yapılması) ve/veya muafiyet (hasarın, poliçede önceden belirtilmiş, sigorta bedeli üzerinden bulunacak bir oranda veya tutarda sigorta şirketi tarafından tazmin edilmeyeceği) uygulamaları bulunmaktadır. Müşterek sigorta ve muafiyet uygulamalarında sigortalının ödeyeceği prim tutarından indirim yapılmaktadır. Dolayısıyla, sigortalının poliçenin düzenlenmesi aşamasında ödeyeceği prim tutarını ve sonrasında hasar anında alacağı tazminat miktarını etkileyecek muafiyet ve müşterek sigorta uygulamalarının avantaj ve dezavantajlarını bilmesi büyük önem taşımaktadır.