Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorularnı burada inceleyebilirsiniz.

SigortamTeklif.com kimdir?

"Türkiye'nin Online Poliçe Satın Alma Web Sitesini " güvenilir, yenilikçi ve deneyimli kadrosu ile hizmete sunan Sigortamteklif.com, Online Sigortacılık sektörüne yenilikler getirerek profesyonel yönetim anlayışı ve deneyimli kadrosu ile 2016 yılında kurulmuştur. Sigortamteklif.com, kendi bünyesinde bulundurduğu yazılım uzmanları ile, sizlerin zamanını ve bütçenizi en uygun şekilde kullanmanızı sağlamıştır. Online poliçe satın alma işleminizi uygun fiyat garantisi, hızlı ve güvenilir bir yoldan kolayca yapabilmenizi sağlamıştır. Poliçenizi hemen satın alın ve zaman kaybetmeden sigorta poliçeniz (teminatınız) başlasın. SigortamTeklif.com, sigorta sektöründe profesyonel yönetim anlayışıyla yenilikleri takip ederek müşteri memnuniyeti odaklı, güvenilir ve uygun fiyat politikası ile Türkiye'de 'Güvenli Geleceğin Adresi' olmayı hedeflemektedir.

SigortamTeklif.com ne iş yapar?

SigortamTeklif.com sigorta şirketlerinin sunduğu Kasko, Trafik, Seyahat, Yurtdışı Eğitim Sağlık, Dask, Konut, Tamamlayıcı Sağlık ve benzeri tekliflerini, poliçe tutarlarını ve poliçe kapsamlarını çok kısa bir süre içerisinde tarayarak karşılaştırır. SigortamTeklif.com bütçenize ve ihtiyaçlarınıza en uygun teklifi arama işini sizin adınıza yaparak zamandan tasarruf etmenizi ve poliçenizi kolayca satın almanızı sağlar.

Kasko Poliçesi Nedir?

Kasko Poliçesi; aracı, gerek hareket gerek durma halinde iken sigortalının veya aracı kullananın iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar, üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler, aracın yanması, aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi karşı teminat altına alır. Poliçede belirtilmeleri koşuluyla, aracın standardının dışında yer alan her türlü aksesuar ve ses, iletişim, görüntü cihazları da sigorta kapsamı içindedir.

Kasko Poliçesi Nasıl Yapılır?

Kasko Poliçesi, sigorta ettiren/sigortalı, poliçenin ihtiyaçlarını tam olarak karşılayacak şekilde teminatları içermesi için sigorta şirketine tam ve doğru bildirimde bulunmalıdır. Kasko Poliçesi tarafından sağlanan teminatların kapsamı konusunda tereddüte yer vermeyecek şekilde bilgi edinilmelidir. Sigortalı aleyhine olmamak ve genel şartların hükümlerini daraltmamak kaydıyla özel şartlar yer alabilir. Özel şartlar, her riske ve poliçeye özel olarak kaleme alınabileceği için sigortalının, poliçesinde yer alan özel şart hükümleri hakkında bilgi sahibi olması önemlidir.

Kasko Poliçesi Nasıl Olmalı?

Kasko Poliçesi, sigorta ettiren/sigortalı ile sigorta şirketi arasında yapılan bir sözleşme olup, her iki tarafı da bağlayan hükümler içermektedir. Bu nedenle, tarafların hak ve yükümlülüklerinin öğrenilmesi için poliçe ve eklerinin mutlaka incelenmesi gerekmektedir.

Sigorta genel şartları, söz konusu sigorta ile temin edilen haller ve sigorta teminatı dışında kalan haller ile sigorta şirketine ve sigorta ettirene düşen görevler gibi temel konulara ilişkin düzenlemeleri açıklayan mevzuat olup, sigorta şirketleri tarafından poliçe ekinde sigorta ettirene verilmektedir.

Söz konusu genel şartların, satın alınan Kasko Poliçesi hakkında ayrıntılı bilgi edinilmesi, Kasko Poliçesi yaptırılmadan önce ya da sigorta yaptırıldığı zaman ileride karşılaşılabilecek sorunların en aza indirilmesi amacıyla sigorta ettiren tarafından çok iyi okunması gerekmektedir. Sigorta poliçesinde yer alan özel şartları mutlaka inceleyiniz.

Poliçenizde muafiyet ve/veya müşterek sigorta uygulamasına dikkat ediniz.

Bazı sigorta poliçeleri müşterek sigorta (sigorta bedelinin poliçede belirtilen belli bir yüzdesinin sigortalı üzerinde kalması ve meydana gelecek hasarlarda sigortalının bu oranla hasara iştirak etmesi kaydıyla sigortalıyla müşterek olarak yapılması) ve/veya muafiyet (hasarın, poliçede önceden belirtilmiş, sigorta bedeli üzerinden bulunacak bir oranda veya tutarda sigorta şirketi tarafından tazmin edilmeyeceği) uygulamaları bulunmaktadır. Müşterek sigorta ve muafiyet uygulamalarında sigortalının ödeyeceği prim tutarından indirim yapılmaktadır. Dolayısıyla, sigortalının poliçenin düzenlenmesi aşamasında ödeyeceği prim tutarını ve sonrasında hasar anında alacağı tazminat miktarını etkileyecek muafiyet ve müşterek sigorta uygulamalarının avantaj ve dezavantajlarını bilmesi büyük önem taşımaktadır.

Trafik Sigortası Ne İşe Yarar?

Trafik Sigortası Motorlu aracın işletilmesi sırasında üçüncü şahısların bedeni veya maddi zarara uğramasına sebebiyet vermesi halinde, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre aracın işletenine düşen sorumluluğu zorunlu sigorta limitlerine kadar teminat altına alır.

Trafik Sigortası kaza durumunda oluşan maddi hasarlar, teminat altına alınır. Sigorta karşı tarafın ve 3. Şahıslarda meydana gelen masrafları karşılar.

Trafik Sigortası Kamu malına (elektrik direği, su tesisatı, lamba) verilen zararları da yine araç sigortası karşılamaktadır. Aynı şekilde başkalarına ait mallara verilen zararı da sigortanız karşılamaktadır.

Trafik Sigortası bir kazada yaralanma durumunda, hastanın masrafları sigorta tarafından karşılanmaktadır. ilk yardım hizmetleri, muayeneler, tedaviler, ilaçlar gibi masraf gerektiren durumlar, zorunlu araç sigortasının teminatı altındadır.

Teminat limitleri ve primler Hazine Müsteşarlığınca belirlenip Resmi Gazetede yayımlandıktan sonra yürürlüğe girer.

Trafik Sigortası Hangi Durumlarda Ödeme Yapmaz?

Trafik Sigortası sadece üçüncü şahıslara verilen zararları karşılamakta olup, kendi aracınızın hasarını ödemez, bunun için kasko sigortası yaptırılması gerekir.

Trafik Sigortası manevi tazminat taleplerini karşılamaz.

İşletilme halinde olmayan araçların sebep olacağı zararlar,

İşleten tarafından ileri sürülecek tazminat talepleri,

Motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyetlerde bulunan teşebbüslere, gözetim, onarım, bakım, alım-satım, araçta değişiklik yapılması amacı ile veya benzeri bir amaçla bırakılan aracın sebep olacağı zararlara ilişkin her türlü talepler,

Aracın, yetkili makamların izniyle tertip olunan yarışlara katılması veya yarışlara katılan araçlara eşlik etmesi ile gösteride kullanılması sonucunda meydana gelecek zararlar,

Çalınan veya gaspedilen araçların sebep oldukları ve Karayolları Trafik Kanunu'na göre işletenin sorumlu olmadığı zararlar ile aracın çalındığını veya gaspedildiğini bilerek binen kişilerin zarara uğramaları nedeniyle ileri sürülecek talepler ile çalan ve gaspeden kişilerin talepleri,

Araç hareket halinde olmadığı zamanlarda ortaya çıkabilecek olan zararlar için herhangi bir ödeme söz konusu değildir. Zorunlu trafik sigortası aracın hareket halindeyken meydana getirebileceği zararları güvence altına alır.

Trafik Sigortası Yapılmazsa Ne Olur?

Trafik sigortası, zorunlu mali sorumluluk poliçesi olup yaptırmamanın en büyük yükümlülüğü, bir kazaya karışmanız durumunda ortaya çıkıyor. Bildiğiniz gibi, trafik sigortası herhangi bir kazaya karıştığınızda sizi 3. kişilere verebileceğiniz zararlara karşı koruyor. Olası bir kaza durumunda oluşan maddi zararlar, belirtilen limitler doğrultusunda aracınızın trafik sigortası tarafından karşılanıyor ancak, trafik sigortanız olmadan seyir halindeyken bir trafik kazası meydana gelir ve kazada kusurlu olarak kabul edilirseniz, ortaya çıkan maddi kayıpları kendiniz ödemek durumunda kalırsınız. Bu durumda araç masrafları, sakatlanma veya ölüm meydana gelmesi halinde, hastane masrafları , malulilyet ve bedeni tazminat tutarlarını tarafınızca karşılanmak zorunda kalırsınız.

Trafik Sigortası Zorunlu bir sigorta olup poliçenizin olmaması durumunda devir , tescil işlemlerinizi yaptıramazsınız ve yapılan trafik kontrollerinde sigortası olmayan araçlar sigorta yapılana kadar trafikten men edilir, ayrıca para cezası uygulanır. Sigortası olmayan araçların fenni muayeneleri yapılmaz.

Seyahat Sağlık Sigortası Nedir?

Seyahat sağlık sigortası ulaşım yollarından herhangi birisini kullanarak yurt içinde, yurt dışına veya yurt dışından ülkemize seyahat edenleri, seyahatlerı esnasında karşılaşabilecekleri sağlık risklerine karşı koruyan bir özel sigorta türüdür.

Sigortacı, seyahat sırasında poliçenin geçerlilik tarihleri arasında meydana gelen bir kaza veya önceden mevcut bir duruma bağlı olmayan hastalık hali sonucunda, planlanan seyahat süresi dışında meydana gelmemesi kaydıyla, Sigortalı'ya, poliçede belirtilen teminatları sağlar.

Sigortalı'nın bu poliçe kapsamında aniden hastalanması veya yaralanması durumunda, Şirket sigortalının tıbbi durumuna en uygun nakil aracıyla, en yakın sağlık kurum ve/veya kuruluşuna ulaşımını sağlar.

Bulunulan sağlık kurum ve/veya kuruluşunda hastaya yapılacak tedavi için gerekli donanım ve tıbbi ekip yoksa Şirket sigortalının tıbbi durumuna uygun başka bir sağlık kurum ve/veya kuruluşuna naklini sağlamakla yükümlüdür. Sigortalının bu poliçe kapsamında aniden hastalanması veya yaralanması sonucu vefatı halinde Şirket; Cenazenin talep edilen adrese naklini temin eder ve oluşan masrafları öder.

Seyahat Sağlık Sigortası Nasıl Yapılır?

Seyahat Sağlık Sigortası hem yurt içi, hem yurt dışı seyahatlerde karşılaşabilinecek hastalık, kaza, valiz kaybı gibi riskleri güvence altına alan bir sigorta çeşitidir.

Rotanızını belirlediyseniz bizlere sadece nereye gideceğinizi paylaşmanız yeterli olacaktır. İhtiyacınız olan sigorta türünü seçmenizde alanında uzman kadromuz fiyat bilgisini ve poliçe teminat içeriklerini iletmekten memnuniyet duyacaktır. Sizleri seyahat edeceğiniz yerlerde güvence altına alacak.

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) Başvurusu için Gereken Belgeler Nelerdir?

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) Başvurusu için Gereken Belgeler;

 • Sigorta sahibinin kimlik bilgileri,
 • Sigorta sahibinin iletişim bilgileri,
 • Sigortalanmak istenen yerin adresi,
 • Tapu bilgileri,
 • Sigortalanmak istenen binanın inşa yılı ve yapı tarzı,
 • Bina kat sayısı,
 • Binanın hasar durumu,
 • Mesken brüt yüzölçümü,
 • Binanın kullanım şekli
Zorunlu Deprem Sigortasının Amacı Nedir?
 • Zorunlu Deprem Sigortası, yaşadığınız binada depremin meydana getirdiği maddi zararları karşılamaya yönelik bir teminat sistemidir. Bu sayede yaşamın deprem öncesindeki temel standartlarında devam edebilmesi amaçlanır.
 • İhtiyaçların en etkin ve hızlı şekilde giderilmesi için devletin ve sigorta sektörünün işbirliği ile oluşturulan bu sistemin başlıca hedeflerini şu şekilde sıralamak mümkündür:
 • Kapsamdaki bütün konutların, ödenebilir seviyedeki primlerle, depreme karşı güvence altına alınması
 • Yurtiçinde risk paylaşımının sağlanması
 • Deprem hasarlarının ülkemize getireceği mali yükümlülüğün, sigorta yoluyla, uluslararası reasürans (yeniden sigortalama) ve sermaye piyasalarına dağıtılması
 • Devletin, depremlerden -özellikle deprem sonrası afet konutları inşasından- kaynaklanan mali yükünün azaltılması
 • Devletin mali yüklerinden kaynaklanan vatandaşa yansıyacak muhtemel ek vergilerin önlenmesi
 • Sigorta sisteminin, sağlıklı yapıların üretiminde teşvik edici bir araç olarak kullanılması
 • Deprem hasarlarının karşılanmasında uzun vadeli kaynak birikiminin temin edilmesi
 • Toplumda sigorta ve sosyal dayanışma bilincinin gelişmesine katkıda bulunulması

Deprem gerçeğiyle yaşamak zorunda olduğumuz ülkemizde tüm bu hedeflere birlikte ulaşabilmemiz, deprem sonrasında birey ve ülke genelinde daha fazla güvenceye sahip olabilmemiz için Zorunlu Deprem Sigortanızı yaptırmayı unutmayınız.

DASK Yenileme Nasıl Yapılır?

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) yenileme işlemlerinde; TC kimlik numaranızı ve mevcut olan DASK poliçe numarasını SigortamTeklif.com adresimiz üzerinden veya sizler için alanında uzman sigorta danışmanlarımızı 0850 550 2 550 no’lu telefodan arayarak bizlere bildirmeniz yeterlidir

Konut Poliçesi Nedir?

Konut Poliçesi, evinizi koruma altına alan sigortadır. Konut sigortaları evinizi yıkılmalardan, yangından,hırsızlıktan, terörden ve kazalardan korumayı amaçlayan bir sigorta çeşididir. Başlıca teminatlar;

 • Bina
 • Ev eşyası
 • Değerli eşya
 • Misafir eşyası
 • Nakit para ve kıymetli evrak
 • Yangın, yıldırım, infilak
 • Sel, su baskını
 • Yer kayması
  • Yer kayması ek teminatı-civar kazılar sonucu oluşan hasarlar
 • Dolu
 • Deprem
 • Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör
 • Dahili su
  • Akvaryum, klima tesisatı ve buzdolabındaki arızalar sonucu oluşan dahili su hasarları
   • İzolasyon yetersizliği sonucu oluşan dahili su hasarları
 • Fırtına
 • Duman
 • Kar ağırlığı
 • Kara/hava/deniz taşıtları çarpması
 • Yangın mali sorumluluğu
  • Yangın, infilak
  • Dahili su
  • Duman
  • Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör
 • Hırsızlık
  • Ev eşyası/değerli eşya/ziynet eşyası/bina sabit tesisat/nakit para ve kıymetli evrak
 • Çalışanların emniyeti suiistimali
 • Fiziki hasarlar
 • Cam ve aynaların kırılması
 • Hukuksal koruma
 • Elektrik hasarları
 • Elektronik cihaz sigortası
  • Elektrik arızasına bağlı gıda bozulması
 • Makine kırılması sigortası
 • Aile destek sigortası (ferdi kaza / üçüncü kişilere karşı sorumluluk / kapkaç)
 • Enkaz kaldırma masrafları
 • Yakıt sızması
 • Kira kaybı
 • Eşyanın konut dışında da teminat altında bulunması
 • Alternatif ikamet masrafları
 • Kiracılar için boya-badana vb. dekorasyon masrafları
 • Yeni değerinden ödeme teminatı
 • Eksik sigorta koruması
 • Enflasyon koruması
 • Konut asistans
 • Konut yardım
Ev Kredisi Çektim Konut Poliçesi Yaptırmazsam Ne Olur?

Konut Sigortası isteğe bağlı bir sigorta olup herhangi bir zorunluluğu bulunmamaktadır. Kredi veren kurum teminat olarak evinizi ipotek altına alıyorsa evinizin başına gelebilecek herhangi bir olumsuz durum karşısında çıkan yüklü masrafları sizin yerinize sigorta şirketlerinden temin edebilmekte olduğu için evin güvencesi adına gerekli olan bir sigorta türüdür. Ayrıca konut sigortası yaptırmak isteyen kişilerin kredi çekmiş oldukları bankadan sigorta yaptırmaları mecburi tutulmamıştır.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir?

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, devlet destekli bir sigorta türüdür. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun karşılamadığı ya da ücret limitlerini aşan tedavi giderlerini karşılamak amacıyla düzenlemeye konmuştur. Tamamlayıcı sağlık sigortası (TSS) ile SGK anlaşması olan özel sağlık kuruluşlarındaki tedavi masraflarınızın sigorta şirketi tarafından karşılanması, size yansıtılmaması amaçlanır. Yani herhangi bir sigorta şirketinden tamamlayıcı sağlık sigortası ürünü aldıysanız SGK ile anlaşması olan hastanelerde tedavi olur, yüksek kalitede sağlık hizmeti alırsınız ve SGK’nın karşılamadığı miktarı sigorta şirketiniz sizin yerinize öder.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nasıl Yapılır?

İhtiyacınız olan sigorta poliçesini seçmenizde alanında uzman kadromuz fiyat bilgisini ve poliçe teminat içeriklerini iletmekten memnuniyet duyacaktır.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Hangi Hastanelerde Geçerli?

Yaptırmış olduğunuz Tamamlayıcı Sağlık Sigorta poliçenizin şirketini ve bulunduğunuz ili alanında uzman sigorta danışmanlarımızı arayarak hangi özel hastanelerde ek SGK masrafı ödemeden tedavi olabileceğinizi hemen öğrenin.

Özel Sağlık Sigortası Nedir?

Özel sağlık sigortası,risk grubunuza ve poliçe kapsamınıza göre ödediğiniz primler, beklenmedik durumlarda çıkabilecek masraflara karşı size koruma sağlayan kişiye özel planlardır.

Sağlık sigortası kişilerin, tıbbi yardım, tedavi ve ilaç harcamalarına karşı teminat veren sigorta türüdür. Sigorta şirketlerinin tıbbi danışmanlarının onayı olmak kaydıyla, sigortalının, ameliyat, uzun veya kısa süreli tedaviler, ameliyat veya tedaviye bağlı ilaç giderleri gibi tüm harcamaları, azami limitlerle tam veya muafiyet olarak karşılanmaktadır. Sigorta şirketlerinin uygulamalarında farklılıklar olmakla birlikte, periyodik olarak yapılan sağlık kontrolleri, herhangi bir tıbbi nedeni olmaksızın ve buna benzer harcamalar, genel olarak teminat harici tutulmaktadır.

Özel Sağlık Sigortalarının başlıca iki ana teminatı vardır. Bunlardan ilki “Yatarak Tedavi Teminatı” ikincisi ise “Ayakta Tedavi Teminatıdır”.

Yatarak Tedavi Teminatı, ameliyatlı ya da ameliyatsız hastanede yatarak yapılan tedaviler için hastaneye yatış çıkış dönemi içindeki, doktor, ameliyathane, asistan, anestezi, gerekli ve zorunlu diğer tıbbi hizmetlere ait sigortalının hastanede tedavi gördüğü süre içerisinde oluşacak giderler ile yoğun bakım ve ambulans giderlerini karşılar.

Ayakta Tedavi Teminatı ise doktor muayene, teşhis yöntemleri (MR, tomografi ve laboratuar tetkikleri gibi), küçük müdahalelerin girdiği ayakta tedaviler ve ilaç giderlerini kapsamaktadır.

Ayrıca bu iki ana teminat başlığına ek olarak, fazladan prim ödemek koşulu ile gözlük (cam/çerçeve/lens) ve dişin kapsandığı üçüncü bir teminat grubu vardır.

Neden Özel Sağlık Sigortası Yaptırmalıyım?

Özel sağlık sigortası, hayattaki en önemli konu olan sağlığınızı garanti altına almanız için yaptırmanız gereken bir sigorta poliçesidir. Geleceğinize bir teminatı olarak sizin ve sevdiklerinizin yaptırması gerekli olan bu sigorta sayesinde olası tüm sağlık sorunlarınıza karşı tedbir almış olursunuz. Hayatınız boyunca karşı karşıya gelebileceğiniz sağlık sorunlarında hiç vakit kaybetmeden çözüm bulmak ve etkili tedavi süreçlerinden geçerek kısa sürede sağlığınıza kavuşmak için Özel Sağlık Sigortası yaptırmanız önemlidir.

Özel Sağlık Sigortasının Avantajları Nelerdir?
 1. Özel sağlık sigortası sayesinde dilediğiniz hastanede, güvendiğiniz bir doktora tedavi olabilirsiniz.
 2. Cebinizi zorlayan tedavi masraflarına karşın cüzi bir rakam ödeyerek tedavinizi olabilirsiniz.
 3. “Bana/aileme bir şey olursa masrafları nasıl karşılarım” düşüncesi olmadan, yani masraflardan çok sağlığınızı düşündüğünüz bir sürece girebilirsiniz.
 4. Yalnızca hastalık değil, kaza sonucu gereken acil tedavinizi de gönlünüz rahat bir şekilde olabilir, masraflar sağlık sigortası tarafından karşılanırken siz de iyileşme sürecinize odaklanabilirsiniz.
 5. Özel sağlık sigortanızın şartları gereğince, tedavinizi yurt dışında da gerçekleştirebilirsiniz.
 6. Özel sağlık sigortası kapsamında iyi bir tedavinin yanı sıra, kaliteli bir hizmet görebileceğiniz özel hastanelerden faydalanabilirsiniz.
 7. Sağlık sigortası için ödediğiniz primleri vergiden düşebilirsiniz.
 8. Yatarak tedavi olma durumunda ameliyat giderlerinden refakatçi giderlerine, yoğun bakım giderinden küçük müdahalelere kadar size masraf olarak dönecek tüm durumlardan sağlık sigortası sayesinde korunabilirsiniz.
 9. Sigorta poliçesine göre ayakta tedavi olma durumunda ise fizik tedavi masraflarından tahlil ve röntgen gibi muayene masraflarının sigortanız tarafından ödenmesi şeklinde faydalanabilirsiniz.
 10. Sağlık sigortası sayesinde hem kendinizi, hem de ailenizi güvenli bir geleceğe hazırlayabilirsiniz.
Yurt Dışı Eğitim Sağlık Sigortası Neden Almalıyım?

Yurt dışında eğitim görmenin birçok avantajı olsa da alışık olmadığınız bir ülkede sağlık sorunlarıyla uğraşmak sizi yorabilir. Herhangi bir eğitim sürecinin en az 2 yıl süreceği düşünülürse, bu süre zarfı boyunca doktor kontrolü, ilaç temini gibi ihtiyaçlarınız olabilir. Bu tür sağlık hizmetlerini kolayca temin edebilmeniz için yardımınıza koşan seyahat sağlık sigortası yurtdışı eğitiminde yararlanabileceğiniz en iyi hizmet olarak karşınıza çıkar.

Yurt Dışı Eğitim Sağlık Sigortası Avantajları Nelerdir?
 • Yurt dışı sağlık danışmanlığı ve acil yardım hattı
 • 30.000€’ya kadar teminat
 • Ameliyat ve İlaç masrafları dahil ayakta ve yatarak tedavi
 • Hastalık ve yaralanma durumunda tam koruma
 • En yakın sağlık merkezine ve gerektiğinde ikamet adresine transfer
 • Bagaj kaybı veya hasar anında ödeme
 • Acil diş teminatı
 • Kişisel evrakların kaybolması durumunda idari asistansı hizmeti